pametni-medaile-70-vyroci - SM PARAPRESENT s.r.o.

Přejít na obsah


Pamětní odznak k 70. výročí vzniku 2. čspdb v SSSR s miniaturní stužkou v etuji.

Čelní strana: v pozadí je vyobrazena mapa (hranice)tehdejšího Sovětského svazu z období 2. světové války. V levé části je plasticky vyobrazen sice neoficiální, ale užívaný a zavedený odznak příslušníků 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR. Nad tímto vyobrazeným odznakem se nachází datum 1. 1. 1944, tedy údaj vzniku této jednotky. Pod tímto údajem je vepsáno JEFREMOV, místo dislokace 2. čs. pdb v SSSR. V pravé horní polovině je vyobrazen sovětský letoun Li – 2. Tento typ letounu byl licenčně vyráběn v SSSR a paradesantní brigáda je měla k dispozici pro provádění zdokonalovacích seskoků. Pod tímto letounem jsou vyobrazeny tři padáky PD – 41, na kterých prováděla brigáda seskoky v prostoru její přípravy. Po obvodu medaile je vepsán nápis 70. VÝROČÍ VZNIKU 2. ČS. SAMOSTATNÉ PARADESANTNÍ BRIGÁDY V SSSR.  Před a za údajem „70. Výročí“ jsou z levé a pravé strany vyobrazeny dva lipové listy, které znázorňují hrdost k našemu národu, protože lípa je našim národním stromem a symbolickým stromem Slovanů.

Zadní strana:
uprostřed odznaku je znázorněno logo občanského sdružení ČERVENÉ BARETY. Ve vrchlíku je umístěna ploška pro číslování dané medaile třímístným číslem. Po obvodu je v horní polovině vepsáno ČERVENÉ BARETY a ve spodní části latinský citát „HISTORIA MAGISTRA VITAE“, který pronesl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel Marcus Tullius Cicero. V překladu tato slova znamenají "HISTORIE JE UČITELKOU ŽIVOTA".  Tento citát je mottem občanského sdružení ČERVENÉ BARETY a vyjadřuje naše cíle, postoje a hrdost k historii, která je v mnoha případech opomíjena, a to buď z neznalosti, nebo účelově.

Stuha:
byla navržena tak, aby z ní bylo patrné tehdejší úzké propojení mezi československou a sovětskou armádou během 2. světové války. Středem stuhy je znázorněna československá trikolóra tak jako i dvě trikolóry, které jsou znázorněny jak na levé, tak i pravé vnější straně stuhy. Prostor mezi trikolórami je vyplněn rudou barvou, která v době 2. světové války znázorňovala státní vlajku Sovětského svatu. V miniaturní stužce se potom nachází kulatá náložka s vyobrazením loga občanského sdružení ČERVENÉ BARETY.

Návrat na obsah